Chủ đề: luật hình sự

Tội cố ý làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày đăng: 19/10/2021

Luật mua bán người mới nhất

Ngày đăng: 17/10/2019

Quy định về mức xử phạt tội buôn ma túy

Ngày đăng: 06/06/2019

Đặc điểm của tội phạm ma túy

Ngày đăng: 05/06/2019

Tội đánh bạc bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật?

Ngày đăng: 10/04/2019

Quy định về xử phạt tội tổ chức đánh bạc

Ngày đăng: 05/04/2019

Các yếu tố cấu thành tội phạm tổ chức đánh bạc

Ngày đăng: 03/04/2019

Quy định của pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Ngày đăng: 12/11/2018

Các trường hợp nào thì được loại trừ trách nhiệm hình sự?

Ngày đăng: 07/11/2018

Các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự là gì?

Ngày đăng: 15/09/2018

Những trường hợp nào được miễn trừ trách nhiệm hình sự?

Ngày đăng: 13/09/2018

Có những loại tội phạm hình sự nào?

Ngày đăng: 11/09/2018

Ngoại tình sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật?

Ngày đăng: 30/08/2018

    KIẾN THỨC 24H: HỮU ÍCH - NỔI BẬT - ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC