Các yếu tố cấu thành tội phạm tổ chức đánh bạc

Tổ chức đánh bạc là hành vi lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào các trò chơi mà trước đó đã được thỏa thuận bằng tiền hoặc các hiện vật có giá trị dưới bất kì hình thức nào. Đây là hành vi gián tiếp gây ra các loại tệ nạn như: trộm cướp, lừa gạt. Vì thế luật pháp đã có những quy định rất chặt chẽ về việc xử lý loại tội phạm này. Vậy các yếu tố cấu thành tội phạm tổ chức đánh bạc là gì?
 

các yếu tố cấu thành tội phạm tổ chức đánh bạc
 

Các trường hợp vi phạm đối với tội tổ chức đánh bạc

Theo Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và 249 của Bộ luật Hình sự thì tội phạm đánh bạc được chia làm các trường hợp:

► Trường hợp phạm tội với quy mô lớn: Có 10 người trở lên hoặc có 02 chiếu bạc trở lên đồng thời tổng số tiền và hiện vật thu được có giá trị từ 2 đến 50 triệu đồng (trực tiếp tại chiếu bạc, trên người các con bạc và ở những nơi khác mà có căn cứ sẽ dùng để đánh bạc); có tổ chức nơi cầm cố tài sản; lắp đặt các thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; phân công người phục vụ, canh gác; sắp xếp lối tẩu thoát khi bị vây bắt,…

► Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp: Cố ý phạm tội từ 5 lần trở lên trong khi đã hoặc chưa bị truy cứu về trách nhiệm hình sự hay tái phạm khi chưa xóa án tích; lấy việc tổ chức đánh bạc làm nghề sinh sống; lấy kết quả phạm tội làm nguồn sống.

► Trường hợp phạm tội thu lợi bất chính lớn hoặc đặc biệt lớn: Theo quy định, các khoản thu lợi bất chính từ 10 đến 30 triệu đồng là khoản thu lợi bất chính lớn; từ 30 đến 90 triệu đồng là rất lớn; từ 90 triệu trở lên là đặc biệt lớn.

► Trường hợp tái phạm nguy hiểm: Người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa xóa án tích mà lại tái phạm; Đã tái phạm, chưa xóa án tích mà lại tiếp tục cố ý phạm tội.

Những yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc

Như vậy có thể thấy, tội tổ chức đánh bạc được phân thành rất nhiều loại. Vậy dựa vào đâu để xác định một người thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc là tội phạm? Sau đây là các yếu tố cấu thành tội phạm tổ chức đánh bạc:

► Về mặt khách quan của tội tổ chức đánh bạc: Là các mặt bên ngoài của tội phạm bao gồm các yếu tố gắn liền với hành vi phạm tội như: phương tiện, thời gian, địa điểm, các công cụ, thủ đoạn, phương pháp, hoàn cảnh phạm tội; hành vi gây mất trật tự xã hội, gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

► Về mặt khách thể của tội tổ chức đánh bạc: Là những hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến trật tự an ninh, đời sống của người dân xung quanh và xã hội.

► Về mặt chủ quan của tội tổ chức đánh bạc: Là thái độ của tội phạm đối với hành vi của mình, động cơ và mục đích phạm tội.

Về mặt chủ thể của hành vi tổ chức đánh bạc: Là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự tại thời điểm phạm tội. Theo luật định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về mọi loại hành vi phạm tội.

Trên đây là các yếu tố cấu thành tội phạm tổ chức đánh bạc mà chúng tôi chia sẻ. Hi vọng sau khi tham khảo bài viết, các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về loại tội phạm này, từ đó nhắc nhở, điều chỉnh hành vi của mình và mọi người xung quanh để không vi phạm pháp luật.

Kiến thức khác:
Góc quảng cáo
Kiến thức nổi bật

KIẾN THỨC 24H: HỮU ÍCH - NỔI BẬT - ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC