Có những loại tội phạm hình sự nào?

Tội phạm là một hiện tượng có tính chất đặc biệt nguy hiểm vì gây ra những ảnh hưởng xấu đến sự tồn tại và phát triển chung của toàn xã hội. Tùy theo hậu quả của hành vi phạm tội, tội phạm sẽ được chia thành nhiều loại và chịu mức xử phạt tương ứng. Để có thể đưa ra mức án xác đáng, điều đầu tiên mà các cơ quan chức năng phải làm đó là phân loại tội phạm. Vậy có những loại tội phạm hình sự nào được quy định trong pháp luật Việt Nam?
 

Những loại tội phạm hình sự được quy định trong pháp luật Việt Nam
 

Có những loại tội phạm nào được quy định trong Bộ luật hình sự?

Theo Bộ luật hình sự, tội phạm được chia thành 4 loại như sau: Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, cụ thể:

► Tội phạm ít nghiêm trọng là những trường hợp mà hành vi phạm tội không gây ra những mối nguy hại quá lớn cho xã hội, chẳng hạn như trồng rừng, giao rừng, đất trồng rừng trái phép. Tội phạm ít nghiêm trọng thường sẽ bị xử phạt hành chính, cải tạo giam giữ hoặc phạt tù không quá 3 năm.

► Tội phạm nghiêm trọng là những trường hợp mà hành vi phạm tội gây ra những mối nguy hại lớn cho xã hội như: mua bán người, sử dụng lao động trẻ em,...Tội phạm nghiêm trọng thường sẽ bị phạt tù từ 3 - 7 năm.

► Tội phạm rất nghiêm trọng là những trường hợp mà hành vi phạm tội gây ra những mối nguy hại rất lớn cho xã hội như: vô ý làm chết người, hiếp dâm, tàng trữ và buôn bán ma túy,....Tội phạm rất nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 7 - 15 năm.

► Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là những trường hợp mà hành vi phạm tội gây ra những hậu quả đặc biệt nguy hại cho xã hội như: cố ý giết người, truyền HIV cho người khác dù đã biết mình nhiễm bệnh,...Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 15 - chung thân hoặc tử hình.

Những loại tội phạm hình sự được quy định trong pháp luật Việt Nam

Các yếu tố căn cứ để phân loại tội phạm trong Bộ luật hình sự

Như vậy có tất cả 04 loại tội phạm được phân chia rõ ràng trong Bộ luật hình sự. Tuy nhiên căn cứ vào đâu để có thể xác định mức độ nguy hiểm của tội phạm để đưa ra những biện pháp xử phạt xác đáng? Để có thể xác định một tội phạm thuộc nhóm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan chức năng cũng như cá nhân, tổ chức có liên quan sẽ dựa vào những yếu tố sau:

Hình thức phạm tội của tội phạm: gồm hai hình thức là tội phạm có ý phạm tội và tội phạm vô ý phạm tội.

► Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: một tội phạm có thể được xem xét từ loại nghiêm trọng xuống loại ít nghiêm trọng nếu có những yếu tố giảm nhẹ tội hoặc có thể từ mức nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng nếu có các tình tiết tăng nặng tội. Những tình tiết giảm nhẹ và tăng mạnh được quy định rõ ràng trong Bộ luật hình sự.

► Loại cấu thành tội phạm: gồm hai loại đó là cấu thành vật chất và cấu thành hình thức.

Trên đây là một số chia sẻ về thắc mắc có những loại tội phạm hình sự nào được quy định trong pháp luật Việt Nam mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hi vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết được có những loại tội phạm hình sự nào? Mức xử phạt cũng như các căn cứ để phân loại tội phạm là gì?

Kiến thức khác:
Góc quảng cáo
Kiến thức nổi bật

KIẾN THỨC 24H: HỮU ÍCH - NỔI BẬT - ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC