Chủ đề: tội phạm

Đặc điểm của tội phạm ma túy

Tội phạm về ma túy được chia thành nhiều loại với mức xử phạt khác nhau nhưng đều có chung ba đặc điểm là: Gây ra mối nguy hại cho xã hội, xâm phạm chế ...

Đặc điểm của tội đánh bạc là gì?

Đánh bạc từ trò chơi giải trí có thể trở thành hành vi phạm tội khi có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Vậy yếu tố cấu thành tội đánh bạc và đặc ...

Có những loại tội phạm hình sự nào?

Bộ luật hình sự đã phân chia tội phạm thành nhiều loại khác nhau để áp dụng từng mức phạt phù hợp. Vậy có những loại tội phạm hình sự nào? Dựa vào đâu ...