Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Trong số các loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở nước ta hiện nay như: Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty cổ phần; Công ty hợp danh;…thì công ty trách nhiệm hữu hạn được xem là phổ biến nhất. Đa số các startup khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp đều lựa chọn loại hình này. Vậy công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Hãy cùng Kiến Thức 24h tìm hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp này.
 

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?
 

Thế nào là công ty trách nhiệm hữu hạn?

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, tồn tại độc lập với chủ thể sở hữu nó. Số lượng thành viên cùng góp vốn để thành lập công ty TNHH tối thiểu là 1 và tối đa là 50. Đúng như tên gọi của loại hình doanh nghiệp này, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ hay nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp. Công ty TNHH chỉ được quyền huy động vốn bằng cách tăng thêm thành viên và không được quyền phát hành cổ phiếu.

Phân loại công ty TNHH

Trên pháp luật, công ty TNHH được chia làm hai loại hình là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Ngoài ra, hiện nay còn xuất hiện thêm loại hình công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ.

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV)

Là doanh nghiệp chỉ do một cá nhân góp vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn góp. Chủ sở hữu không được giảm vốn đều lệ và nếu muốn huy động vốn, công ty TNHH một thành viên phải thay đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
 

Công ty TNHH là gì?
 

2. Công ty TNHH đa thành viên

Là loại hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn có từ 02 đến 50 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn và làm chủ sở hữu. Các chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về số nợ hay nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp của mình. Khác với công ty TNHH MTV, loại hình TNHH đa thành viên có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng nhiều hình thức, trừ việc phát hành cổ phiếu.

Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên phải lập ra Hội đồng thành viên. Nếu công ty có trên 11 thành viên đồng góp vốn thì phải lập thêm Ban kiểm soát. Khi bất kỳ thành viên nào muốn chuyển nhượng vốn thì phải ưu tiên cho các thành viên cùng thành lập công ty và đồng thời phải nhận được sự đồng ý của Hội đồng thành viên, trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Công ty TNHH là gì?
 

3. Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ (TNHH TM DV)

Ngoài hai loại hình công ty TNHH nêu trên thì trên thị trường còn xuất hiện nhiều doanh nghiệp TNHH TM, TNHH DV và TNHH TM DV. Vậy các loại hình doanh nghiệp này là gì?

- Công ty TNHH Thương Mại (TNHH TM): Là công ty TNHH chuyên về lĩnh vực thương mại, mua bán hàng hóa như hàng tiêu dùng, hàng dệt may, hàng thủ công,….

- Công ty TNHH Dịch Vụ (TNHH DV): Là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ như vận tải, du lịch, sửa chữa,….

- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ (TNHH TM DV): Những doanh nghiệp này đồng thời có hoạt động mua bán và cung cấp dịch vụ. Chẳng hạn như công ty vừa mua bán thiết bị điện máy và vừa sửa chữa thiết bị,….

Thế nào là công ty TNHH?
 

Theo đó, việc đặt tên doanh nghiệp là do chủ sở hữu quyết định. Việc lấy tên là công ty TNHH TM, TNHH DV hay TM DV có thể là để không bị trùng với tên công ty đã có hoặc để nêu rõ hơn về lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Những công ty này hoàn toàn có các chức năng, cơ cấu, hoạt động,…như một công ty TNHH bình thường.

Hi vọng rằng sau khi tham khảo bài viết trên đây của Kiến Thức 24h, các bạn đã biết thế nào là công ty trách nhiệm hữu hạn và hiểu rõ hơn về các loại mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Dịch Vụ.

Kiến thức khác:
Kiến thức nổi bật