Các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự là gì?

Khi một người thực hiện hành vi nào đó gây ra những mối nguy hiểm và ảnh hưởng xấu đến sự tồn tại cũng như phát triển chung của toàn sẽ bị coi là tội phạm. Tuy nhiên để có thể cáo buộc người thực hiện hành vi phạm tội là tội phạm cần phải dựa vào các yếu tố cấu thành tội phạm được quy định rõ ràng trong Luật hình sự của nước ta. Vậy các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự là gì?
 

Các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự là gì?
 

Các yếu tố và dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự

Theo Luật hình sự Việt Nam, các yếu tố và dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự được chia thành hai nhóm là bắt buộc và không bắt buộc.

Nhóm các dấu hiệu cấu thành tội phạm không bắt buộc chỉ có ở những tội phạm cụ thể đã được quy định rõ ràng trong luật hình sự chứ không bắt buộc phải có ở mọi tội phạm. Các dấu hiệu cấu thành tội phạm không bắt buộc bao gồm: Hậu quả của hành vi phạm tội; Động cơ và mục đích phạm tội; Dấu hiệu đặc biệt của chủ thể đặc biệt.

 Nhóm dấu hiệu cấu thành tội phạm bắt buộc là các dấu hiệu được quy định rõ ràng trong luật hình sự vào bắt buộc phải có ở mọi tội phạm. Các dấu hiệu cấu thành tội phạm bắt buộc bao gồm: Mặt khách thể của tội phạm; Mặt khách quan của tội phạm; Mặt chủ quan của tội phạm; Mặt chủ thể của tội phạm.
 

Các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự là gì?
 

Các yếu tố và dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội phạm hình sự

Như vậy để có thể cáo buộc một người thực hiện hành vi phạm tội là tội phạm, các cá nhân, cơ quan chức năng có trách nhiệm phải xem xét đến các yếu tố cấu thành tội phạm bắt buộc. Nếu có đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm bắt buộc thì người đó là tội phạm. Nếu không sẽ không có đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm bắt buộc thì người đó là tội phạm. 4 yếu tố cấu thành tội phạm bắt buộc cụ thể như sau:

 Yếu tố khách thể của tội phạm là những mối quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ bị tội phạm xâm hại, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại. Khách thể tội phạm có 3 loại: khách thể chung của tội phạm, khách thể loại của tội phạm và khách thể trực tiếp của tội phạm.

 Yếu tố chủ thể của tội phạm là người gây ra những hành vi phạm tội có đủ năng lực, trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi quy định theo quy định của Pháp luật để chịu trách nhiệm về hành vi mà mình đã gây ra.

 Yếu tố khách quan của tội phạm là những biểu hiện bên ngoài của người phạm tội như: hành vi gây nguy hiểm cho xã hội; hậu quả cũng như tác hại của hành vi tội phạm gây ra; địa điểm, thời gian, công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội,….

 Yếu tố chủ quan của tội phạm là những biểu hiện bên trong của người thực hiện hành vi phạm tội như: thái độ, tâm lí khi phạm tội; động cơ, mục đích phạm tội,….

Với những chia sẻ vừa rồi, chắc hẳn bạn đã biết các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự là gì? Nếu có đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm bắt buộc, người thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị cáo buộc là tội phạm. Nếu có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm không bắt buộc nhưng thiếu một trong 4 yếu tố cấu thành tội phạm bắt buộc thì người thực hiện hành vi phạm tội có thể không bị kết luận là tội phạm.

Kiến thức khác:
Góc quảng cáo
Kiến thức nổi bật

KIẾN THỨC 24H: HỮU ÍCH - NỔI BẬT - ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC