Biện pháp áp dụng lệnh thiết quân luật và giới nghiêm từ năm 2019

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta đã giúp cho đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những mặt tiêu cực xuất hiện như các tệ nạn xã hội cũng như tội phạm ngày càng gia tăng dẫn đến mất ổn định về trật tự an ninh. Để phòng chống tội phạm và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, bảo vệ trật tự an ninh xã hội, chính quyền nước ta đã quyết định ban bố lệnh giới nghiêm, thiết quân luật và thực hiện áp dụng bằng nhiều biện pháp khác nhau bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
 

Biện pháp áp dụng lệnh thiết quân luật và giới nghiêm từ năm 2019
 

Lệnh thiết quân luật và giới nghiêm là gì?

Lệnh giới nghiêm là gì?

Lệnh giới nghiêm là những biện pháp cấm, hạn chế người cũng như phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định, tại một khu vực nhất định trừ trường hợp được phép theo quy định của người có thẩm quyền tổ chức thực hiện luật giới nghiêm. Lệnh giới nghiêm được Thủ tướng, UBND cấp tỉnh, cấp huyện hoặc các đơn bị hành chính - kinh tế đặc biệt ban bố khi tình hình trật tự an ninh xã hội tại địa phương diễn biến phức tạp.
 

Biện pháp áp dụng lệnh thiết quân luật và giới nghiêm từ năm 2019
 

Lệnh thiết quân luật là gì?

Lệnh thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do quân đội thực hiện, được Chủ tịch nước ra lệnh theo đề nghị của Chính phủ khi tình hình trật tự an ninh chính trị, xã hội ở một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính quyền của địa phương đó không còn kiểm soát được tình hình.
 

Các biện pháp áp dụng lệnh thiết quân luật và giới nghiêm

Các biện pháp áp dụng lệnh giới nghiêm:

Cấm tụ tập đông người;

► Cấm người, phương tiện đi lại, hoạt động trong những giờ nhất định, tại những khu vực nhất định;

► Đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động tại một số nơi công cộng trong những thời điểm nhất định;

► Đặt trạm canh gác và kiểm soát địa bàn, kiểm tra vật phẩm, hành lý, phương tiện, giấy tờ của người đi lại qua trạm canh gác và kiểm soát;

► Kịp thời bắt giữ và xử lý người, phương tiện vi phạm lệnh giới nghiêm và vi phạm quy định khác của pháp luật.


Biện pháp áp dụng lệnh thiết quân luật và giới nghiêm từ năm 2019
 

Các biện pháp áp dụng lệnh thiết quân luật:

► Cấm hoặc hạn chế người, phương tiện đi lại; đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động tại các nơi công cộng.

► Cấm biểu tình, đình công, bãi thị, bãi khóa, tụ tập đông người.

► Bắt giữ hoặc cưỡng chế cá nhân, tổ chức có hoạt động xâm hại đến quốc phòng, an ninh phải rời khỏi hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc một khu vực nhất định.

► Huy động người, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

► Quản lý đặc biệt đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ; kiểm soát chặt chẽ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phương tiện thông tin, hoạt động báo chí, xuất bản, cơ sở in, sao chụp, việc thu thập, sử dụng thông tin.
 

Biện pháp áp dụng lệnh thiết quân luật và giới nghiêm từ năm 2019
 

Sau khi khi tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương được áp dụng lệnh giới nghiêm và thiết quân luật đã ổn định thì các cơ quan chức năng cũng như các cá nhân có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định thu hồi hoặc bãi bỏ lệnh.

Chủ đề: quy định
Kiến thức khác:
Góc quảng cáo
Kiến thức nổi bật

KIẾN THỨC 24H: HỮU ÍCH - NỔI BẬT - ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC